Myšlienky, citáty, filozofia

 

 

 

 Pozrite si svedectvo Jima Caviezela, herca, ktorý stvárnil Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista.

http://www.lifenews.sk/content/%C3%BA%C5%BEasn%C3%A9-svedectvo-herca-ktor%C3%BD-hral-je%C5%BEi%C5%A1a-krista